برو به محتوای اصلی
علی محمدپور ، ICT Security Specialits

به جای اینکه به صورت دستی بتوانیم لینک به منبع پاسخ درج کنیم، بهتر است قسمت مستقلی برای لینک به منبع در نظر گرفته شود. حتی برای استفاده از منبع در پاسخ‌ها، امتیاز/اعتبار در نظر گرفته شود.

۵
سیاوش محمودیان
پیشنهاد فوق‌العاده خوبی هست. حتما پیاده سازی می‌شود.
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر علی محمدپور