برو به محتوای اصلی

به جای اینکه به صورت دستی بتوانیم لینک به منبع پاسخ درج کنیم، بهتر است قسمت مستقلی برای لینک به منبع در نظر گرفته شود. حتی برای استفاده از منبع در پاسخ‌ها، امتیاز/اعتبار در نظر گرفته شود.

۵
سیاوش محمودیان
پیشنهاد فوق‌العاده خوبی هست. حتما پیاده سازی می‌شود.
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر علی محمدپور